Garnki, suknie, miecze i inne dobra
Rzemiosła w dawnym Krakowie

Chorągiew cechu rybaków. Zbiory Muzeum Krakowa

 

Cechy mogły mieć również swoje chorągwie, na których umieszczano charakterystyczne dla nich emblematy (symbole) - tak jak zabytku poniżej. Jest to chorągiew krakowskiego cechu rybaków pochodząca z XVIII wieku. Składa się z kilku elementów odnoszących się do zawodu, a także do symboliki państwowej i religijnej. Wybierz odpowiadające określenia:

 

 

U dołu widoczna jest wydra - symbol sprytu

Na chorągwi widoczny jest Orzeł nawiązujący do godła Polski

Centralną część zajmuje smok - symbol Krakowa

U góry przedstawiono św. Piotra - patrona rybaków

W górnej części chorągwi widać postać Matki Bożej

W dolnej części umieszczono rybę - symbol rybackiego zawodu

 

SŁOWNICZEK

LOKACJA RZEMIEŚLNIK WOLUMIN IGLARZ GRZEBIENIARZ KIELNIA WĘGIELNICA

Powrót

 

86%  

Następne

 
 

Lista lekcji