Potop szwedzki
Wielka wojna XVII stulecia




Portret Jana Kazimierza Wazy (zdjęcie dzięki uprzejmości Muzeum Częstochowskiego).

 

 


Walery Eljasz-Radzikowski, Zawiązanie konfederacji tyszowieckiej (domena publiczna).

Jak już wiesz z filmu, po udanej obronie Jasnej Góry szlachta powołała konfederację tyszowiecką. Uzupełnij tekst odpowiednimi słowami, aby dowiedzieć się o niej więcej.
 

Konfederacja tyszowiecka została powołana przez   na czele z   Stanisławem "Rewerą" Potockim i Stanisławem Lanckorońskim. Było to zrzeszenie o charakterze   mające na celu wypowiedzenie posłuszeństwa  , ponowne podjęcie walki ze   i przywrócenie władzy prawowitemu królowi -  . Jedną z ważniejszych przyczyn zawiązania konfederacji w Tyszowcach było oblężenie  , traktowane jako zamach na święte miejsce  . Związek zawiązano 29  , 2 dni po odstąpieniu Szwedów od klasztoru. Podjęto decyzję o   wojskowym w całym kraju. Na wieść o zawiązaniu konfederacji i odrzuceniu władzy szwedzkiego króla, Jan Kazimierz Waza ruszył ze Śląska do  . Po  powrocie władcy z wygnania zawiązano nową konfederację, z Janem Kazimierzem na czele. 
 

 

poborze

Szwedami

hetmanami

Lwowa

szlachtę

Karolowi Gustawowi

chrześcijaństwa

grudnia

Janowi Kazimierzowi

Jasnej Góry

wojskowym

 

SŁOWNICZEK

Hetman Konfederacja Wojna szarpana

Powrót

 

57%  

Następne

 
 

Lista lekcji