Potop szwedzki
Wielka wojna XVII stulecia


Ks. Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry. (zdjęcie dzięki uprzejmości Muzeum Częstochowskiego)

Sprawdź, ile udało Ci się zapamiętać z lekcji. Odpowiedz na pytania:

W jakich latach trwał potop szwedzki?

1654-1660

1656-1658

1655-1660

1650-1655

Który król zasiadał na tronie Rzeczpospolitej podczas potopu?

Jan Kazimierz Waza

Zygmunt III Waza

Władysław IV Waza

Jan III Sobieski

Królem Szwecji stojącym na czele wojsk był:

Karol X Gustaw

Władysław IV Waza

Fryderyk Wilhelm

Burchard Müller

Jak zakończyło się oblężenie Jasnej Góry?

ks. Kordecki poddał klasztor Szwedom, lecz ci wycofali się do Prus.

Polacy dwoma wypadami za mury rozgromili oddziały szwedzkie.

Doszło do zniszczeń, ale klasztor obroniono, Szwedzi zażądali okupu, lecz go nie dostali.

Szwedzi dostali się do klasztoru wykopanym tunelem.

Pod koniec 1655 r. w celu podjęcia ponownej walki ze Szwedami, zawiązano konfederację szlachecką w:

Lwowie

Warszawie

Targowicy

Tyszowcach

 

SŁOWNICZEK

Hetman Konfederacja Wojna szarpana

Powrót

 

87%  

Następne

 
 

Lista lekcji