Potop szwedzki
Wielka wojna XVII stulecia

W 1655 roku na ziemie Rzeczpospolitej Obojga Narodów wkroczyła także armia szwedzka. Mapa, którą masz przed sobą, prezentuje ruchy wojsk i tereny, które znalazły się pod okupacją.

Jak nazywał się ówczesny król Szwecji, który poprowadził swoją armię na Rzeczpospolitą?

 

Mapa: wlaczpolske.pl

Rozwiąż rebus. 

Punkty:  

 

SŁOWNICZEK

Hetman Konfederacja Wojna szarpana

Powrót

 

17%  

Następne

 
 

Lista lekcji