Korona - królewski artefakt


    
fot. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

    O wyjątkowej roli ośrodka w Sandomierzu w średniowieczu świadczy nie tylko fakt odnalezienia korony, ale również inne znaleziska, które pierwotnie należały zapewne do osób zamożnych. Wśród nich na wyróżnienie zasługują tak zwane szachy sandomierskie znalezione podczas wykopalisk na Starym Mieście. Wykonane z poroża jelenia, datowane są na XII wiek, co czyni je jednym z najstarszych znanych kompletów w Europie. Dziś jest to jeden z ważniejszych zabytków Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

    Wykorzystując dotychczas uzyskane informacje określ, które informacje są prawdziwe, a które fałszywe:

PrawdaFałszPytanie
Szachy znalezione w Sandomierzu zostały wykonane w czasach Kazimierza Wielkiego.
Sandomierskie szachy zostały wykonane w okresie rozbicia dzielnicowego.
Korona Kazimierza i szachy zostały znalezione na terenie zamku.
W Muzeum Okręgowym w Sandomierzu znajduje się kopia szachów, a oryginał - w Krakowie.
Znalezisko szachów sugeruje, że w Sandomierzu musiał przebywać ktoś o wysokiej pozycji.

 

SŁOWNICZEK

REPLIKA ARTEFAKT ABDYKACJA GOTYK, STYL GOTYCKI STYL RENESANSOWY INWENTARZ REGALIA INSYGNIA ATRYBUT WOTUM

Powrót

 

80%  

Następne

 
 

Lista lekcji