Korona - królewski artefakt

W czasach, o których mowa, władza w Polsce była dziedziczona przez męskich potomków - przechodziła na syna po śmierci lub abdykacji ojca. 2 marca 1333 r. zmarł król Władysław Łokietek. Kazimierz był jego jedynym synem. 

  Na zjeździe polskiego rycerstwa młody królewicz został okrzyknięty przyszłym władcą. Koronacja musiała się jednak nieco odwlec w czasie, z powodu rokowań z Zakonem Krzyżackim - dobiegała końca kolejna z wojen polsko-krzyżackich, którą prowadził jeszcze Władysław Łokietek. Ostatecznie Kazimierz został koronowany 25 kwietnia 1333 r. przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława. W tym samym dniu koronowano także żonę Kazimierza, Annę Giedyminównę, na królową Polski.

Gdzie odbyła się koronacja?

w katedrze gnieźnieńskiej

w Krakowie na Wawelu

w Poznaniu, głównej siedzibie Wielkopolski

w katedrze w Wilnie na Litwie, skąd pochodziła żona Kazimierza

 

SŁOWNICZEK

REPLIKA ARTEFAKT ABDYKACJA GOTYK, STYL GOTYCKI STYL RENESANSOWY INWENTARZ REGALIA INSYGNIA ATRYBUT WOTUM

Powrót

 

15%  

Następne

 
 

Lista lekcji