Korona - królewski artefakt

(mapa za: wlaczpolske.pl)

Obejrzyj mapę z czasów panowania Władysława Łokietka i jego syna, Kazimierza Wielkiego. Co wpłynęło znacząco na kształt Polski w tamtym czasie? Dlaczego w ten sposób przebiegały granice naszego kraju w XIV wieku? Wskaż prawidłowe czynniki, mające z tym związek.

 

 

PrawdaFałszPytanie
W 1138 r. król Bolesław Krzywousty podzielił obszar całej ówczesnej Polski na dzielnice, z których każda przypadła jednemu z jego synów. Nadrzędną władzę sprawował ten, kto zasiadał na tronie krakowskim, co doprowadziło do bratobójczych walk ciągnących się przez pokolenia. Polska była podzielona.
Rozbite dzielnice próbował jednoczyć Przemył II, który koronował się na króla, lecz niedługo potem został zamordowany. Dopiero Władysław Łokietek zjednoczył część ziem pod swoim berłem: tylko Małopolskę i Wielkopolskę.
Krzyżacy zajęli wszystkie Księstwa Śląskie, całe Pomorze oraz Mazowsze.
Kazimierz Wielki przyłączył do swojego kraju Ruś Halicką.
Kazimierz Wielki odziedziczył o wiele większy kraj, ale stracił Mazowsze i Śląsk w toczonych przez siebie wojnach.

 

SŁOWNICZEK

REPLIKA ARTEFAKT ABDYKACJA GOTYK, STYL GOTYCKI STYL RENESANSOWY INWENTARZ REGALIA INSYGNIA ATRYBUT WOTUM

Powrót

 

20%  

Następne

 
 

Lista lekcji