Korona - królewski artefakt

W 1370 r. zmarł Kazimierz III Wielki - ostatni Piast na tronie Polski. Nie doczekawszy się męskiego potomka, który mógłby przejąć  po nim władzę, musiał zawrzeć umowę z Andegawenami - dynastią rządzącą na Węgrzech. W razie bezpotomnej śmierci Kazimierza to ich przedstawiciel miał przejąć władzę w Polsce. 
Jak nazywał się władca Węgier, który został królem Polski?

 

 

Rozwiąż krzyżówkę.

 

Bardzo dobrze! Ludwik pochodził z rodu Andegawenów, był też blisko związany z Polską. Jego mama była córką Władysława Łokietka, a siostrą kazimierza Wielkiego.

Po śmierci Ludwika tron Polski odziedziczyła jego córka - Jadwiga Andegaweńska.

 

SŁOWNICZEK

REPLIKA ARTEFAKT ABDYKACJA GOTYK, STYL GOTYCKI STYL RENESANSOWY INWENTARZ REGALIA INSYGNIA ATRYBUT WOTUM

Powrót

 

85%  

Następne

 
 

Lista lekcji