Korona - królewski artefaktNagrobek Kazimierza Wielkiego na Wawelu (Wikimedia Commons)

Sprawdź swoją wiedzę - odpowiedz na pytanie  dotyczące lekcji:

Ostatni Piast na tronie Polski to:

Władysław Łokietek

Ludwik Andegaweński

Kazimierz Wielki

Która informacja jest prawdziwa?

Kazimierz wznosił drewniane grody w Będzinie i Czorsztynie, gdzie później powstał Szlak Orlich Gniazd.

Kazimierz ufortyfikował wiele miast wznosząc mury i zamki, np. we Lwowie, Będzinie, Czorsztynie, Przemyślu.

Kazimierz wzniósł od początku Wawel tak, aby był dostosowany do nowoczesnych potrzeb obronnych.

Jaką uczelnię powołał Kazimierz Wielki?

Uniwersytet w Lublinie

Akademię Krakowską

Uniwersytet Warszawski

W czasie panowania Kazimierza Wielkiego:

przyłączono do Polski Ruś Halicką, trwał proces z krzyżakami, a księstwa śląskie były w strefie wpływów Czech

panował całkowity pokój

utracono część Małopolski, ale księstwa śląskie wróciły do Polski

Podczas rozbicia dzielnicowego, Sandomierz:

był częścią Mazowsza

był stolicą Księstwa Sandomierskiego i siedzibą księcia

całkowicie stracił na znaczeniu

Co się stało z insygniami koronacyjnymi po śmierci ostatniego Piasta?

zostały wywiezione do Czech przez Luksemburgów

zostały przekazane do skarbca na Wawelu

zostały wywiezione na Węgry przez Andegawenów.

Czym była korona podróżna?

koroną, która przekazywana była z pokolenia na pokolenie

koroną używaną przez władcę tylko podczas podróży zagranicznych

koroną używaną przez władcę podczas podróży i walki - przymocowywano ją do hełmu

Gdzie odnaleziono koronę hełmową Kazimierza Wielkiego?

w skarbcu na Wawelu

w dawnym ogrodzie przyklasztornym benedyktynek w Sandomierzu

podczas wykopalisk na Rynku w Sandomierzu

Podczas swojej długiej historii zamek w Sandomierzu pełnił funkcje:

siedziby księcia, starosty, rezydencji króla, sądu, więzienia, muzeum

głównej siedziby króla, skarbca koronnego, tymczasowego aresztu, poczty

siedziby księcia, więzienia, siedziby namiestnika zaborcy, galerii sztuki współczesnej

 

SŁOWNICZEK

REPLIKA ARTEFAKT ABDYKACJA GOTYK, STYL GOTYCKI STYL RENESANSOWY INWENTARZ REGALIA INSYGNIA ATRYBUT WOTUM

Powrót

 

90%  

Następne

 
 

Lista lekcji