Andrzej Wróblewski i sztuka polska
po II wojnie światowej

Socrealizm: sztuka i polityka

Jakie były związki socrealistycznej sztuki i polityki? Rozwiąż rebusy, a następnie wpisz odczytane wyrazy w odpowiednie miejsca w tekście.

Punkty:  

 

Zapamiętaj te słowa - przydadzą się do rozwiązania następnego zadania

 

SŁOWNICZEK

REALIZM SURREALIZM SOCREALIZM EKSPONAT PROPAGANDA CENZURA ZSRS (ZSRR) PRL

Powrót

 

53%  

Następne

 
 

Lista lekcji