Andrzej Wróblewski i sztuka polska
po II wojnie światowej

Koniec socrealizmu

Socrealizm nie obowiązywał długo - oficjalne odejście od kierunku nastąpiło już w 1956 roku. Artyści mogli wtedy odetchnąć z ulgą. Niektórzy twórcy przez cały czas obowiązywania socrealizmu nie mogli w ogóle pokazywać swoich prac, ponieważ nie odpowiadały wymaganiom władzy.

Teraz wszyscy mogli tworzyć dzieła, zgodne z własną wizją rzeczywistości. Również Andrzej Wróblewski mógł oficjalnie powrócić wtedy do malowania prac w interesującym go stylu, zbliżonym do tego, w którym namalował Rozstrzelanie VIII.

Nie znaczy to oczywiście, że rozwiązano wówczas wszystkie problemy. PRL istniał aż do 1989 roku, wciąż nie było mowy o wolnych wyborach i działała cenzura. Wraz z 1956 rokiem zaczęły się jednak inne czasy.

Oto obraz, który Andrzej Wróblewski namalował już zakończeniu socrealizmu. Pokazaliśmy Ci go już na początku tej lekcji.

Czy pamiętasz, jaki nosi tytuł?

Poczekalnia I, Kolejka trwa

Dworzec na Ziemiach Odzyskanych

Piaskarze

 

SŁOWNICZEK

REALIZM SURREALIZM SOCREALIZM EKSPONAT PROPAGANDA CENZURA ZSRS (ZSRR) PRL

Powrót

 

84%  

Następne

 
 

Lista lekcji