Andrzej Wróblewski i sztuka polska
po II wojnie światowej

Gdzie budowano najwięcej? O zniszczeniu i odbudowie Warszawy

 

Żeby dowiedzieć się więcej o zniszczeniu i odbudowie Warszawy połącz pytania z właściwymi odpowiedziami.

 

 

Dlaczego socrealizm kojarzy się głównie z architekturą?

Dlaczego tuż po wojnie tak dużo budowano?

Dlaczego w Warszawie jest tak wiele socrealistycznych budynków?

W powojennych latach Polska wyglądała jak wielki plac budowy. Przyczyną były przede wszystkim zniszczenia wojenne - wiele mieszkań, gospodarstw, szkół i miejsc pracy było całkowicie zrujnowanych. Ich odbudowa była więc koniecznością.

Wielu osobom socrealizm kojarzy się przede wszystkim z architekturą. Jest tak, ponieważ w wielu polskich miastach do dziś zobaczyć można gmachy wybudowanych w tym właśnie stylu. Niektóre z nich stały się bardzo sławne, na prezykład krakowskie osiedle Nowa Huta albo Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

Miastem, które najbardziej ucierpiało w wyniku II wojny światowej, była Warszawa. Szacuje się, że po zakończeniu wojny zniszczone było aż 84% lewobrzeżnej Warszawy! Jak najszybsza odbudowa stolicy była bardzo ważna, zarówno dla mieszkańców miasta, jak i dla władzy. Wiele z budynków wznoszono więc niedługo po wojnie - właśnie wtedy, kiedy obowiązującym kierunkiem sztuki był socrealizm.

 

SŁOWNICZEK

REALIZM SURREALIZM SOCREALIZM EKSPONAT PROPAGANDA CENZURA ZSRS (ZSRR) PRL

Powrót

 

68%  

Następne

 
 

Lista lekcji