Andrzej Wróblewski i sztuka polska
po II wojnie światowej

W jakich czasach malował Andrzej Wróblewski?

Po zakończeniu II wojny światowej Polska nie odzyskała pełnej niezależności. Pod wpływem Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich - ZSRS (można spotkać się także z nazwą Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - ZSRR) stworzono państwo, w którym:

  • nie odbywały się wolne wybory
  • istniała tylko jedna partia polityczna
  • obywatele nie mogli wypowiadać swoich poglądów - kontrolowała je cenzura

Zmieniono także nazwę kraju na Polską Rzeczpospolitą Ludową (PRL).

W PRL państwo dążyło do kontrolowania obywateli także za pomocą sztuki. W tym celu od 1949 roku próbowano wprowadzić jeden kierunek sztuki. Jaki? Żeby się, dowiedzieć rozwiąż rebus.

Punkty:  

 

SŁOWNICZEK

REALIZM SURREALIZM SOCREALIZM EKSPONAT PROPAGANDA CENZURA ZSRS (ZSRR) PRL

Powrót

 

26%  

Następne

 
 

Lista lekcji