Andrzej Wróblewski i sztuka polska
po II wojnie światowej

Sztuka socrealistyczna, to znaczy jaka?

Socrealizm wprowadzono jako obowiązujący styl w malarstwie, literaturze i architekturze. Powstawały także socrealistyczne filmy i piosenki. Jak sądzisz, jakie cechy miały mieć socrealistyczne dzieła sztuki? Spróbuj dopasować zdania do odpowiednich kategorii.

Temat dzieła sztuki

Forma (wygląd) dzieła sztuki

Zadania stawiane przed dziełami sztuki

sztuka powinna wychowywać obywatela

budynki nie powinny być projektowane jako piękne, eleganckie i delikatne, tylko jako monumentalne i potężne

dzieła sztuki powinny opowiadać o sprawach związanych z pracą robotników

ludzie i przedmioty powinny być namalowane w naturalnych kolorach

dzieła sztuki powinny być realistyczne - czyli wyglądać dokładnie tak, jak wygląda rzeczywistość

życie codzienne pracujących obywateli

nie powinno się malować ani pisać o problemach i troskach

sukcesy państwa i partii

dzieła sztuki powinny umacniać pozytywny stosunek obywateli do partii

 

SŁOWNICZEK

REALIZM SURREALIZM SOCREALIZM EKSPONAT PROPAGANDA CENZURA ZSRS (ZSRR) PRL

Powrót

 

37%  

Następne

 
 

Lista lekcji