Andrzej Wróblewski i sztuka polska
po II wojnie światowej

Jak wyglądało malarstwo socrealistyczne?

Znasz już najważniejsze cechy sztuki socrealistycznej. W jaki sposób artyści próbowali wcielić je w życie? Popatrz na obrazy z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie i spróbuj przyporządkować do każdego nich jedną cechę charakterystyczną dla malarstwa socrealistycznego.

Obrazy można obejrzeć na stronach Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie:

1. Helena Krajewska "Brygada młodzieżowa na budowie" http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=29026&show_nav=true

2. Zygmunt Rudnicki "Martwa natura z Trybuną Ludu" http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=29038&show_nav=true

3. Wacław Taranczewski "Przed egzaminem" http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=29022&show_nav=true&full_screen=true#full_screen

4. Marian Jaeschke, Eugeniusz Pisarek, Zdzisław Sikorski i Albin Łubniewicz "Pochód manifestacyjny" http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=29033&show_nav=true&full_screen=true#full_screen

Helena Krajewska, Brygada młodzieżowa na budowie, ok. roku 1949

Zygmunt Rudnicki, Martwa natura z Trybuną Ludu, ok. roku 1952

Wacław Taranczewski, Przed egzaminem, ok. roku 1951

Marian Jaeschke, Eugeniusz Pisarek, Zdzisław Sikorski i Albin Łubniewicz, Pochód manifestacyjny, ok. roku 1950

Dzieła sztuki powinny przedstawiać pracujących i zadowolonych z pracy obywateli

Dzieła sztuki powinny umacniać pozytywny stosunek obywateli do partii i państwa - na przykład pokazując państwową manifestację jako radosne wydarzenie, w którym każdy chętnie bierze udział

Tematy dzieł sztuki powinny być bliskie robotnikom - jeśli artysta chciałby malować tradycyjne tematy (np. martwą naturę), powinien zawrzeć w niej przedmioty bliskie ludziom pracy, np. narzędzia lub najprostsze jedzenie

Sztuka powinna wychowywać obywatela - na przykład podkreślając znaczenie sumiennej nauki, ale tylko w dziedzinach, dzięki którym można potem służyć całemu krajowi

 

SŁOWNICZEK

REALIZM SURREALIZM SOCREALIZM EKSPONAT PROPAGANDA CENZURA ZSRS (ZSRR) PRL

Powrót

 

42%  

Następne

 
 

Lista lekcji