Andrzej Wróblewski i sztuka polska
po II wojnie światowej

Muzeum Narodowe w Warszawie podczas II wojny światowej

Co działo się z warszawskim Muzeum Narodowym podczas II wojny światowej? Żeby poznać odpowiedź na to pytanie przeczytaj tekst i uzupełnij luki odpowiednimi wyrazami: muzeum, muzealników, odwadze, uratować, gmach, najcenniejsze, eksponatów, skradzionych, dzieła, odbudowę, kolekcji, wywożone, uszkodzony

Już na samym początku II wojny światowej muzeum został poważnie a podczas okupacji wiele zostało zniszczonych lub . Dużą część zbiorów udało się jednak . Było to możliwe dzięki dyrektora, Stanisława Lorentza, i pracowników - muzealników. Najpierw ukrywali oni skarby, a kiedy nie było to już możliwe, spisywali dzieła do Niemiec.

Od razu po zakończeniu II Wojny Światowej rozpoczęto muzeum. Zaczęto też nie tylko kupować nowe prace do ale także odzyskiwać skradzione , między innymi dzięki notatkom . Proces ten trwa do dziś.

 

Muzeum Narodowe w Warszawie dziś, CC BY-SA 4.0 Zniszczony gmach Muzeum Narodowego, 1939 rok,
Domena publiczna

 

 

SŁOWNICZEK

REALIZM SURREALIZM SOCREALIZM EKSPONAT PROPAGANDA CENZURA ZSRS (ZSRR) PRL

Powrót

 

32%  

Następne

 
 

Lista lekcji