Panorama Racławicka

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, widok od strony Odry. Fot. Barbara Maliszewska, CC-BY SA 3.0

Będąc we Wrocławiu warto wybrać się do Muzeum Narodowego.
Przyjrzyj się wybranym eksponatom i spróbuj określić, co przede wszystkim obejmują zbiory muzeum (przeciągnij odpowiednie kafelki):
 

Jacek Malczewski, Ojczyzna, domena publiczna

Józef  Brandt, Bogurodzica, domena publiczna

Madonna na lwie z Kowalowa, XIV w.
Fot. Barbara Maliszewska, CC-BY SA 3.0

Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu to przede wszystkim:

KSIĄŻKI I CZASOPISMA

KOLEKCJE UBIORÓW Z RÓŻNYCH EPOK

MAPY, W TYM TAKŻE MAPY WOJSKOWE

EKSPONATY ZWIĄZANE Z II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

ZBIORY MALARSTWA

STARE PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU

ZBIORY RZEŹBY

Rzeczywiście, zbiory Muzeum obejmują przede wszystkim malarstwo i rzeźbę, głównie zaś te eksponaty, które dotyczą Śląska.

 

SŁOWNICZEK

EKSPONAT ŚLĄSK ROTUNDA PANORAMA BITWA POD RACŁAWICAMI INSUREKCJA ROZBIORY SUWERENNOŚĆ KOSYNIERZY SUKMANA SZKOŁA RYCERSKA

Powrót

 

12%  

Następne

 
 

Lista lekcji