Panorama Racławicka

Przed Tobą szkic do omawianego obrazu; przedstawia on Tadeusza Kościuszkę na koniu, a jego autorem jest Jan Styka. Przyjrzyj się uważnie dowówdcy spod Racławic. Ubrany jest w sukmanę. Kościuszko nie był chłopem, był szlachcicem, absolwentem słynnej Szkoły Rycerskiej, generałem i naczelnikiem powstania. Skąd więc ten strój? Spróbuj odgadnąć:

PrawdaFałszPytanie
W czasie bitwy Kościuszce zniszczył się mundur, założył więc to, co było łatwo dostępne.
Żołnierze nie chcieli, żeby chłopi się szczególnie wyróżniali, wszyscy więc nosili chłopskie sukmany.
Zgodnie z ówczesnym zwyczajem po zakończonej bitwie dowódca przybierał barwy tego odziału, który najbardziej zasłużył się podczas walk. Kościuszko założył sukmanę aby podkreślić zasługi kosynierów.
Kościuszko co prawda był szlachcicem, ale większość życia spędził na wsi i czuł się chłopem.
Kościuszko założył sukmanę, ponieważ kosynierzy stanowili zdecydowaną większość jego żołnierzy, chciał wyglądać tak, jak oni.

Masz rację! Kościuszko założył tę sukmanę aby podkreślić zasługi odzdziału kosynierów. Choć nie stanowili oni większości oddziałów, a byli jedynie siłami pomocniczymi, uzupełniającymi - odegrali ważną rolę w bitwie. Kościuszko nie nosił sukmany długo, jednak w tym stroju został uwieczniony na wielu znanych obrazach. Nie tylko na "Panoramie". Przyładem może być dzieło Jana Matejki "Kościuszko pod Racławicami"

 

 

 

SŁOWNICZEK

EKSPONAT ŚLĄSK ROTUNDA PANORAMA BITWA POD RACŁAWICAMI INSUREKCJA ROZBIORY SUWERENNOŚĆ KOSYNIERZY SUKMANA SZKOŁA RYCERSKA

Powrót

 

47%  

Następne

 
 

Lista lekcji