Panorama Racławicka

Wiesz już, że na omawianym obrazie przedstawiono bitwę pod Racławicami. Co to była za bitwa? dowiesz się uzupełniając poniższy tekst:

Koniec XVIII wieku okazał się   dla Polski. W 1772 roku miał miejsce pierwszy rozbiór, w którym uczestniczyły Rosja, Prusy i Austria. Starano się ratować sytuację, ale niestety bez powodzenia. Uchwalona w 1791 roku    praktycznie nie weszła w życie, do czego przyczynił się związek zbrojny zwany  . Wybuchła natomiast przegrana wojna z Rosją. W 1793 roku miał miejsce II rozbiór Polski. Kolejne terytoria Rzeczpospolitej zostały wcielone do Prus i Rosji. Państwa zaborcze prowadziły politykę wyniszczającą polską gospodarkę - upadał przemysł, ludność popadała w nędzę.

Nastroje były bardzo napięte, chciano bronić suwerenności Polski, nie dopuścić do dalszych grabieży. W 1794 roku wybuchło więc  , na jego czele stanął Tadeusz Kościuszko, dlatego nazywane jest insurekcją kościuszkowską. 24 marca 1794 w   Kościuszko przysiągł bronić ojczyzny, na rynku zaś odczytano akt powstania.

Już wkrótce, 4 kwietnia 1974 roku, rozegrała się pierwsza duża bitwa powstania -  . To właśnie ona została przedstawiona na obrazie "Bitwa pod Racławicami" zwanej także  .

"Panoramą Racławicką"

tragiczny

konfederacją targowicką

pod Racławicami

Krakowie

powstanie

Konstytucja

 

 

SŁOWNICZEK

EKSPONAT ŚLĄSK ROTUNDA PANORAMA BITWA POD RACŁAWICAMI INSUREKCJA ROZBIORY SUWERENNOŚĆ KOSYNIERZY SUKMANA SZKOŁA RYCERSKA

Powrót

 

35%  

Następne

 
 

Lista lekcji