Miasto - twierdza
Historia Zamościa

Emblemat cechu rzemieślniczego
(Muzeum Zamojskie w Zamościu)
 
Kufer - skrzynia posagowa. 
(Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu).
 

Ważną grupę wśród mieszkańców Zamościa stanowili rzemieślnicy. Początki ich działalności są ściśle związane z postacią założyciela miasta. Określ, czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe czy fałszywe. 

PrawdaFałszPytanie
Jan Zamoyski zaprosił do Zamościa rzemieślników z innych miast.
Przy przybyciu rzemieślników do Zamościa Zamoyski udzielał im pożyczek, aby zagospodarowali się w nowym mieście.
Zamość położony był daleko od szlaków handlowych, więc w ogóle nie rozwinęły się w nim rzemiosła związane z obróbką skór i futer.
Do 1622 r. powstało 13 cechów, m.in. rzeźników, szewców, piekarzy.
Powyższy symbol na emblemacie oznaczał cech stolarzy.
W XIX wieku wszystkie cechy rzemieślnicze zostały rozwiązane.

 

 

SŁOWNICZEK

RENESANS LINORYT KANCLERZ HETMAN MIEDZIORYT PRZĘŚLIK ORDYNACJA PRAWO SKŁADU SZANIEC LOKACJA

Powrót

 

74%  

Następne

 
 

Lista lekcji