Miasto - twierdza
Historia Zamościa

Pod koniec XVI w. Zamość otrzymał prawa miejskie. Stał się prywatnym miastem-twierdzą rodziny Zamoyskich, z Akademią, sądem, drukarnią i własnymi prawami ustanawianymi przez ród panujący. Akt lokacji został potwierdzony przez króla Stefana Batorego, który nadał miastu przywileje: prawa miejskie, herb, prawo do organizacji jarmarku, prawo składu oraz zwolnienie z podatków na okres 15 lat.  
Akt lokacji przechowywany jest Muzeum Zamojskim. Ułóż puzzle, aby zobaczyć, jak wygląda.

 

SŁOWNICZEK

RENESANS LINORYT KANCLERZ HETMAN MIEDZIORYT PRZĘŚLIK ORDYNACJA PRAWO SKŁADU SZANIEC LOKACJA

Powrót

 

35%  

Następne

 
 

Lista lekcji