Miasto - twierdza
Historia Zamościa

Fot. Jan Zamoyski - miedzioryt, portret w owalu, dookoła zostały ukazane sceny z jego życia. (Zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu)

Nazwa "Zamość" jest nieprzypadkowa, pochodzi od nazwiska rodu założycieli miasta: Zamoyskich. W 1580 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki koronny, nadał Zamościowi prawa miejskie.  
Sam hetman miał burzliwe i ciekawe życie. Był politykiem, dowódcą, zajmował się również sprawami gospodarki. Spróbuj wskazać te informacje, które dotyczą jego życiorysu.

Rodzina Jana Zamoyskiego sygnowała się herbem 'Jelita'

Walczył w Mołdawii i zyskał wpływ na obsadzenie tamtejszego tronu

Razem z Hiszpanami wyprawiał się do Ameryki Południowej szukać złota

Przez pół roku był samozwańczym królem Czech

Opłacał poszukiwania kamienia filozoficznego

Zapraszał do osiedlania się w Zamościu Ormian i Greków

Walczył ze Szwedami m.in. o Inflanty

Doradzał królom: Zygmuntowi Augustowi i Stefanowi Batoremu

 

SŁOWNICZEK

RENESANS LINORYT KANCLERZ HETMAN MIEDZIORYT PRZĘŚLIK ORDYNACJA PRAWO SKŁADU SZANIEC LOKACJA

Powrót

 

22%  

Następne

 
 

Lista lekcji