Miasto - twierdza
Historia Zamościa

Już od początku istnienia miasta, zachęceni przez założyciela, osiedlali się w nim przedstawiciele różnych narodów: Włosi, Żydzi, Grecy, Ormianie i inni. W związku z ich obecnością, w krajobrazie miasta zaczęły pojawiać się budynki sakralne różnych wyznań i religii. Czy potrafisz rozpoznać symbole i budowle z nimi związane? Określ, czy podane podpisy są prawdziwe czy fałszywe.

PrawdaFałszPytanie
Mykwa - łaźnia rytualna, służąca Żydom do obmycia się przed modlitwą, co miało formę aktu duchowego.
Kamienice na zdjęciu zostały nazwane ormiańskimi, gdyż w tej części miasta Zamoyscy pozwolili osiedlić się Ormianom.
To zdjęcie przedstawia prawosławną świątynię ormiańską.
To zdjęcie przedstawia dawną cerkiew greckokatolicką, obecnie przerobioną na kościół katolicki.

Bardzo dobrze! A czy wiesz, co przedstawia zdjęcie nr 3? Nie jest o świątynia ormiańska, tylko synagoga - świątynia Żydowska w Zamościu.

 

SŁOWNICZEK

RENESANS LINORYT KANCLERZ HETMAN MIEDZIORYT PRZĘŚLIK ORDYNACJA PRAWO SKŁADU SZANIEC LOKACJA

Powrót

 

83%  

Następne

 
 

Lista lekcji