Miasto - twierdza
Historia Zamościa

Zamoyscy zadbali także o to, aby w nowym mieście pojawiła się ich rezydencja. Pałac był pierwszym obiektem, jaki zaczęto budować.  Prostokątna budowla, posiadająca wieżę z tarasem, była później przebudowywana  według wytycznych kolejnych, następujących po sobie stylów architektonicznych. Obecnie na placu przez pałacem wznosi się pomnik. Spróbuj go odnaleźć na poniższej ilustracji.
 

Jak myślisz, kogo przedstawia pomnik?

Józefa Piłsudskiego

Jana Zamoyskiego

Jana Sobieskiego

 

SŁOWNICZEK

RENESANS LINORYT KANCLERZ HETMAN MIEDZIORYT PRZĘŚLIK ORDYNACJA PRAWO SKŁADU SZANIEC LOKACJA

Powrót

 

30%  

Następne

 
 

Lista lekcji