Miasto - twierdza
Historia Zamościa

Mimo że Zamość został założony w wieku XVI, teren na którym założono miasto ma o wiele dłuższą historię. Osadnictwo w tym miejscu sięga już epoki kamienia.  W Muzeum Zamojskim znajdziesz wiele przedmiotów wydobytych podczas prowadzonych w mieście badań archeologicznych. Czy umiesz je rozpoznać? Przyporządkuj ilustracjom odpowiednie nazwy.

 

 

 

 

 

 

PACIOREK SZKLANY

SIEKIERKA KRZEMIENNA

NACZYNIE GLINIANE

GROT KRZEMIENNY

RZYMSKA MONETA

PRZĘŚLIK DO PRZĘDZENIA

 

SŁOWNICZEK

RENESANS LINORYT KANCLERZ HETMAN MIEDZIORYT PRZĘŚLIK ORDYNACJA PRAWO SKŁADU SZANIEC LOKACJA

Powrót

 

17%  

Następne

 
 

Lista lekcji