Miasto - twierdza
Historia Zamościa

Projektując miasto, Jan Zamoyski zwrócił się do jednego z czołowych włoskich architektów epoki renesansu. Ułóż rozsypankę wyrazową, a dowiesz się, jak się nazywał.
 

Fot. (Austriacka Biblioteka Narodowa. Domena publiczna)

Punkty:  

 

Architekt urodził się w Padwie lub w Wenecji, dokładne miejsce nie jest znane. W 1578 r. we Lwowie zawarł z Janem Zamoyskim umowę na budowę miasta Zamość oraz zamku (bądź dworu obronnego) w Skokówce - wsi, na której gruntach powstało miasto.
Zamość miał być w zamyśle idealnym renesansowym miastem. Nad swoim dziełem włoski architekt pracował do końca życia. Pełnił w mieście również funkcję burmistrza, a dzięki staraniom Zamoyskiego nadano jemu i jego rodzinie herb szlachecki. 
 


 

 

SŁOWNICZEK

RENESANS LINORYT KANCLERZ HETMAN MIEDZIORYT PRZĘŚLIK ORDYNACJA PRAWO SKŁADU SZANIEC LOKACJA

Powrót

 

39%  

Następne

 
 

Lista lekcji