Walka o polskość.
Strajk dzieci we Wrześni


Józef Buchbinder Portret Henryka Sienkiewicza (Wikimedia Commons)

Tłumienie strajków przez władze pruskie spowodowało jeszcze bardziej zaciekły opór uczniów, rodziców, polskich nauczycieli i ludzi kultury. W ciągu kolejnych lat do protestu przyłączały się kolejne szkoły w tym zaborze. W 1906 r. bunt miał już postać strajku powszechnego. Protestowało ponad 800 szkół. 
    Wiesz już, że strajki wspierała poetka Maria Konopnicka. Politykę pruskich władz wobec Polaków krytykował także Henryk Sienkiewicz, który otrzymał literacką nagrodę Nobla. Dzięki zyskanej sławie i rozgłosowi znane stały się jego artykuły oraz list otwarty, jaki skierował do cesarza Wilhelma II, władcy Prus. Pojawił się w prasie brytyjskiej i francuskiej, wydrukowano go nawet w gazetach wydawanych w sąsiednich zaborach: rosyjskim i austriackim. 

    Szkoła, a w niej nauczyciel, w Królestwie Pruskim nie jest przewodnikiem, który dziecko polskie oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym ogrodnikiem, którego urzędowym obowiązkiem jest zdrową polską latorośl przemocą przerobić, choćby na krzywą i skarlałą płonkę niemiecką. I oto z każdym rokiem więcej w tych szkołach łez, więcej świstu rózeg, więcej męczeństwa. (...) W dzisiejszych czasach wysuwa się, jako największa, tylko jedna wojna: całego państwa, całej potęgi pruskiej z dziećmi
    List otwarty Henryka Sienkiewicza do Wilhelma II, Króla pruskiego, 19 listopada ______ roku.

    W którym roku Henryk Sienkiewicz napisał swój list otwarty? Rozszyfruj zakodowany rok. 


 

Punkty:  

 

Powrót

 

71%  

Następne

 
 

Lista lekcji