Walka o polskość.
Strajk dzieci we Wrześni

Władzom zależało na tym, aby nie dopuścić więcej do wystąpień narodowych. W tym celu podjęto kroki dążące do ograniczenia polskiej kultury i języka. Wychodzono z założenia, że naród pozbawiony swojej tożsamości wreszcie ulegnie asymilacji stając się na dobre częścią Prus.

Zabiegi takie najprościej było rozpocząć już na etapie szkolnym. Dlatego w klasach obowiązkowy był język niemiecki, zabraniano nauki polskiego i polskiej historii, a także religii wykładanej w rodzimym języku, która dla wielu Polaków była częścią tradycji.

Jak nazywał się ten proces? Ułóż słowo z rozsypanki

Punkty:  

 
Okładka śląskiego pisma "Kocynder" z roku 1920

 

Powrót

 

29%  

Następne

 
 

Lista lekcji