Walka o polskość.
Strajk dzieci we Wrześni

Sprawdź, ile udało Ci się zapamiętać z lekcji. Rozwiąż quiz:

W którym roku miał miejsce strajk dzieci z Wrześni?

1899

1900

1901

1906

Jak nazywał się proces wdrażania dzieci w niemiecką kulturę przy jednoczesnym zabranianiu mówienia po polsku?

apolonizacja

germanizacja

rusofilia

bojkot

W jakim zaborze znajdowała się Września?

pruskim

rosyjskim

austriackim

w Królestwie Polskim

Uczestnicy strajku zostali skazani w procesie:

poznańskim

wrzesińskim

gnieźnieńskim

berlińskim

W budynku szkoły oprócz klas urządzono także:

posterunek policji

szkołę dla dorosłych

areszt

sąd

Polscy literaci zaangażowani w popieranie strajku wrzesińskiego to:

Maria Konopnicka i Adam Mickiewicz

Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka

Juliusz Słowacki i Adam Mickiewicz

Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Jan Lechoń

Jakie efekty osiągnięto przez tłumienie strajków?

strajki zakończyły się definitywnie

na ulice wyszli polscy pisarze i poeci

skazano na dożywotnie więzienie przywódców strajków

rozpoczęły się strajki w szkołach całego zaboru pruskiego

Co dzisiaj znajduje się w budynku dawnej szkoły we Wrześni?

gimnazjum

Muzeum Regionalne

Dom Kultury

pracownia rzeźbiarska

Kim była Bronisława Śmidowiczówna?

nauczycielką, która odmówiła udziału w strajku

matką ucznia, która przed wyrokiem uciekła na Syberię

uczennicą i uczestniczką strajku, którą upamiętniono pomnikiem-ławeczką

dziennikarką, która publikowała relacje ze strajku

Kto napisał list otwarty do cesarza Wilhelma II potępiający germanizację i przemoc w pruskiej szkole?

dzieci z Wrześni

Henryk Sienkiewicz

Maria Konopnicka

ks. Jan Laskowski

 

Powrót

 

88%  

Następne

 
 

Lista lekcji