Walka o polskość.
Strajk dzieci we Wrześni

W okresie zaborów we Wrześni również istniała szkoła. Jej budynek ma długą historię. Dziś mieści się w nim Muzeum  Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich.

Jakie były dzieje szkoły w okresie zaborów? Przeczytaj poniższe stwierdzenia i określ, które są prawdziwe, a które fałszywe.

PrawdaFałszPytanie
1. Budynek powstał ok. 1790 r. jako własność prywatna. Dopiero po rozbiorach władze zakupiły go na cele oświatowe.
2. W budynku ukrywali się uczestnicy powstania listopadowego.
3. Z kar finansowych, nałożonych na powstańców listopadowych rozbudowano szkołę.
4. W piwnicach szkoły władze pruskie urządziły areszt.
5. W szkole było 8 klas lekcyjnych.
6. Dyrektorami szkoły byli wyłącznie Polacy.


Sala szkolna odtworzona w dawnej szkole - muzeum (źródło: strona Muzeum Regionalnego im. Dzieci Wrzesińskich)

 

Powrót

 

35%  

Następne

 
 

Lista lekcji