Walka o polskość.
Strajk dzieci we Wrześni


Mapa za: wlaczpolske.pl

Czy wiesz, że w szkole na ziemiach  polskich nie zawsze można było uczyć? języka polskiego? W wieku XIX oraz w początkach XX program nauczania był ściśle kontrolowany przez zaborców, którzy za czasów panowania króla Stanisława Augusta dokonali rozbiorów Rzeczpospolitej. Polska straciła wówczas niepodległość na 123 lata. 
Na mapie Polski z drugiej połowy XIX w. znajdź Wielkopolskę, zwaną wówczas przez zaborcę Prowincję Poznańską. Wskaż zabór, w którym się znajdowała. 

Wielkopolska to:


 

 

Powrót

 

18%  

Następne

 
 

Lista lekcji