Walka o polskość.
Strajk dzieci we Wrześni

Uzupełnij luki w tekście.

Nauka we wrzesińskiej szkole zorganizowana była według tzw. modelu  . Powstał on w XIX-wiecznych Prusach, w dobie industrializacji. Zakładał wykształcenie   gotowych do pracy na rzecz kraju. W szkole obowiązywała ścisła  , dyscyplina i jasno określony  . Wówczas też wprowadzono   szkolne, które miały przygotować ucznia do przyszłego, kilkugodzinnego dnia pracy. Szkoła funkcjonująca w Prusach prowadziła zajęcia w języku  , co miało dodatkowo ułatwić szybszą   dzieci.Używanie języka   na lekcji nie było dopuszczalne.

pruskiego

program nauczania

niemieckim

polskiego

hierarchia

dzwonki

obywateli

germanizację


Budynek szkoły we Wrześni w czasach II RP (Wikimedia Commons) 

 

Powrót

 

41%  

Następne

 
 

Lista lekcji