Walka o polskość.
Strajk dzieci we Wrześni

  W Wielkopolsce znajdowała się miejscowość Września. Już od początku zaborów region ten miał historię związaną z walką o wolność. W 1806 r., po zwycięskim powstaniu wielkopolskim  przeciwko pruskim zaborcom, wchodził w skład Księstwa Warszawskiego. Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. Wielkopolska wróciła jednak pod panowanie pruskie jako autonomiczne Wielkie Księstwo Poznańskie.

  Znajdująca się w owym Księstwie Września odegrała ważną rolę w kolejny zrywie narodowościowym w 1848 r., podczas którego mieścił się w niej obóz powstańców. Zryw ten był częścią ogólnoeuropejskich walk ludowych i narodowych. Jak nazywało się to wydarzenie? Rozwiąż rebus.

Punkty:  

 

Powrót

 

24%  

Następne

 
 

Lista lekcji