Z wizytą
w Wieliczce

Nie na darmo nazywano sól białym złotem. Można było za nią kupić wszystko, a niejednokrotnie zastępowała pieniądze. Kiedy w 1364 roku powstał w Krakowie pierwszy w Polsce uniwersytet, wynagrodzeniem jego profesorów była sól. Jedna trzecia dochodów Polski pochodziła wówczas z jej wydobycia i sprzedaży. Sól można było wymieniać na towary a czasami zasądzano również płacenie nią kar. Prawo do wydobycia soli było cennym przywilejem należącym do władcy, który mógł tego przywileju udzielić np. klasztorowi lub osobie prywatnej.

Rozwiąż rebus i odgadnij jedno z najpopularniejszych polskich powiedzeń związanych z solą.

Punkty:  

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

52%  

Następne

 
 

Lista lekcji