Z wizytą
w Wieliczce

Po obejrzeniu filmu uzupełnij zdania. Wybierz właściwe słowa z rozsypanki.

Węgier

Krakowa

Wieliczki

Czech

Bolesława

Bogusława

górników

górnicy

władcy

Cystersi

Kazimierza

podrózników

Święta Kinga pochodziła z  . Kinga była żoną księcia   Wstydliwego. Kinga została patronką  . Jako pierwsi prawo do wydobycia soli w Polsce otrzymali   .

 

Bardzo dobrze - znasz historię świętej Kingi.

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

43%  

Następne

 
 

Lista lekcji