Z wizytą
w Wieliczce

Pod koniec XIII wieku przy rozwijającej się kopalni soli zbudowano Zamek Żupny. Na zamku urzędował sąd, było tu też więzienie, kuchnia, kaplica, magazyny na narzędzia dla górników. Mieszkali tu również najważniejsi urzędnicy nadzorujący pracę kopalni.

Obecnie w zamku jest muzeum. Zgromadzono tutaj cenny księgozbiór, a także kolekcję map. Można obejrzeć tu wystawę archeologiczną, zapoznać się z historią miasta Wieliczka, zwiedzić salę gotycką i obejrzeć kolekcję solniczek.

 

Na terenie zamku znajduje się obiekt, jakim prawdopodobnie nie może poszczycić się żaden inny zamek. Czy wiesz co to jest? Zaznacz właściwą odpowiedź:

najstarszy szyb górniczy z XIII wieku

szpital dla górników

tunel łączący zamek z rynkiem

obserwatorium astronomiczne

ruchome schody

Bardzo dobrze! Ponieważ to właśnie na zamku znajdowało się centrum regulujące życie kopalni, natrualnym pomysłem było wybudowanie zamku tak, żeby główny szyb znalazł się na jego terenie.

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

19%  

Następne

 
 

Lista lekcji