Z wizytą
w Wieliczce

Wraz z rozwojem kopalni rozwijała się również osada zwana Wieliczką, która w 1290 roku otrzymała prawa miejskie. Co ciekawe, nazwa Wieliczka pochodzi od... soli. W XI wieku jej nazwę zapisano jak Magnus Sal co tłumaczono jako Wielka sól. Od słowa "Wielka" miejscowość zaczęto nazywać Wieliczką.

Zastanów się, jak powinien wyglądać herb Wieliczki. Wybierz jeden z herbów.

HERB WIELICZKI

Bardzo dobrze! Herb Wieliczki nawiązuje do używanych przez dawnych górników narzędzi.

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

81%  

Następne

 
 

Lista lekcji