Z wizytą
w Wieliczce

Równie trudne jak wydobycie soli było jej przetransportowanie na powierzchnię, ponieważ bałwany solne ważyły nawet 500 kilogramów. Toczono je po specjalnych podkładach lub stosowano sanie przesuwające się na rolkach. Wykorzystywano również proste wózki. W XIX wieku w kopalni pojawiły się szyny i podziemne kolejki ciągnięte przez konie. W latach 20. XX wieku wprowadzono elektryczne lokomotywy, chociaż konie służyły jeszcze górnikom do początku XXI wieku.

Przedstawione urządzenia pozwalały górnikom na transport soli na dole kopalni. Jednak, żeby solne bałwany mogły wyjechać na powierzchnię potrzebne było inne urządzenie.

Z liter zaznaczonych w tekście ułóż nazwę tego urządzenia - pamiętaj o odpowiedniej kolejności liter.

 

Masz rację - do wydobycia soli bezpośrednio na powierzchnię stosowano kieraty. Były to drewniane machiny poruszane przez konie. Dzięki systemowi przekładni można było za ich pomocą transportować ciężary z głębokości nawet kilkuset metrów.

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

71%  

Następne

 
 

Lista lekcji