Z wizytą
w Wieliczce

Zachęcamy do wizyty w Muzeum - w Kopalni i Soli oraz w Zamku Żupnym

32-020 Wieliczka, ul. Zamkowa 8

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

95%  

Następne

 
 

Lista lekcji