Z wizytą
w Wieliczce

Praca w kopalni soli była trudna i wymagała dobrej organizacji. Z czasem wykształciły się w kopalni różne funkcje pełnione przez ludzi odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Pod koniec średniowiecza pracowało w kopalni około 350 osób, a w późniejszych czasach nawet 2000.

Wpisz poniższe wyrazy w odpowiednie miejsca w tekście:

rębacze, beczkowi, wałacze, żupnik, warcabny, wozacy, bałwany, bachmistrz

W imieniu króla kopalnią soli w Wieliczce zarządzał krakowski. Odpowiadał on za wszystko, co działo się w kopalni od wydobycia soli, aż po jej transport poza Wieliczkę. Techniczną organizacją wydobycia soli zajmował się . Nadzorował on budowę szybów i eksploatację złóż, a także codzienną pracę górników. Jego zastępcą był . Wśród górników najważniejsi byli wydobywający sól. Wydobyte solne odwalali , a transportowali pokruszoną sól, którą następnie przesypywali do beczek.

 

Bardzo dobrze.

Przyjrzyj się zdjęciu.

Znajduje się na nim bałwan solny. Ma on kształt walca dzięki czemu można było go toczyć. Transportowanie bałwana dzięki temu było łatwiejsze.

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

57%  

Następne

 
 

Lista lekcji