Z wizytą
w Wieliczce

Przyjrzyj się mapie Polski z 1592 roku. Zielonym znacznikiem wskazano na niej Wieliczkę. Czerwone wskaźniki pokazują ważne miasta. Dopasuj miasta do mapy. Zastanów się, w jaki sposób można było najłatwiej transportować sól w dawnych wiekach? Zaznacz właściwą odpowiedź.
 

 

 

 

 

 

            Toruń           

            Warszawa           

            Kraków           

            Gdańsk           

 

 

Bardzo dobrze! Spróbuj odgadnąć, jak transportowano sól z Wieliczki.

Sól z Wieliczki transportowano przede wszystkim

specjalnymi drogami

Wisłą

szlakami handlowymi

 

Masz rację. Sól najłatwiej było transportować drogą wodną. Początkowo trafiała ona głownie do Krakowa, ale z czasem głównym ośrodkiem jej składowania i dystrybucji stało się Mazowsze.

 

 

SŁOWNICZEK

LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO ŻUPA SOLNA BAŁWAN SOLNY CYRULIK KIERAT

Powrót

 

76%  

Następne

 
 

Lista lekcji