Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

Fot. Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach

Oto jeden z eksponatów Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach.
Co to za przedmiot? Żeby się dowiedzieć, rozszyfruj wiadomość:

-.- | - - - | . - . . - | - - - | . - - | . - . | - - - . | -

" - . . . | . - | - . . . | . - "

Do zapisania jej użyliśmy kodu Morse'a. Jak go odczytać? W razie potrzeby skorzystaj z klucza:


 

 

Do czego służył ten obiekt? Możemy zdradzić, że znajduje się on w sali poświęconej rybołówstwu.

Do wyciągania sieci rybackich spod lodu

Do ubijania masła

Do filetowania ryb

Masz rację! Kołowrót "baba" służył do wyciągania sieci.

 

Powrót

 

5%  

Następne

 
 

Lista lekcji