Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

Sprawdź się!

Wspólnota była i jest niezwykle ważna w życiu Kaszubów. Bardzo często ryby łowiono razem, w zespołach. Dzielono się w nich po równo zyskami, wspólny był także sprzęt, którego używano. Jak nazywa się takie zespoły? Rozwiąż nasza krzyżówkę! Wykorzystaj do tego wiedzę zdobytą podczas tej lekcji.

 

 

Powrót

 

90%  

Następne

 
 

Lista lekcji