Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

Co jeszcze można zobaczyć w kartuskim muzeum?
Dopasuj fotografie do odpowiednich fragmentów tekstu.

W muzeum zgromadzono eksponaty prezentujące wszystkie aspekty życia Kaszubów. Ważną częścią kaszubskiej tradycji jest zażywanie tabaki (czyli sproszkowanego tytoniu). W muzeum można zobaczyć ciekawą kolekcję tabakierek (pojemników, w których przechowywano tabakę) - fot. 
Jak wiesz, wielu Kaszubów było rybakami. Jednak równie ważnym zajęciem wielu z nich było rolnictwo. W muzeum tym możesz zobaczyć wiele tradycyjnych narzędzi wykorzystywanych podczas pracy na roli, takich jak chomąto oraz buty dla konia. Takie buty ułatwiały koniom poruszanie się po grząskim gruncie, charakterystycznym dla Pomorza - fot. .
W domach kaszubskich do dziś zobaczyć można wiele pięknie zdobionych naczyń. Charakterystyczne dekoracje wyróżniają kaszubską ceramikę z warsztatu Neclów. Jej przykłady znalazły się także w Muzeum Kaszubskim, w którym zobaczyć można także koło garncarskie, na który, wyrabiano okrągłe naczynia - fot.   .

A

B

C

A

B

C

Fot. Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

 

Powrót

 

86%  

Następne

 
 

Lista lekcji