Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

Legendy kaszubskie 
Świat kaszubskich legend pełen jest fantastycznych postaci. Najbardziej znane są olbrzymy, które przed wiekami zamieszkiwać miały tereny dzisiejszych Kaszub. Ślady ich obecności wciąż widoczne są w krajobrazie - uformowały półwyspy, a rozrzucone przez nie głazy oglądać można w wielu miejscowościach. Kaszubski olbrzym to ... (rozwiąż rebus, żeby się dowiedzieć).

Punkty:  

Inną, o wiele bardziej groźną, postacią z kaszubskich legend jest złośliwy diabeł. To on jest sprawcą większości nieszczęść trapiących Kaszubów. Nazywa się ...

 

Powrót

 

67%  

Następne

 
 

Lista lekcji