Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

Gdzie mieszkają Kaszubi?

Dziś Kaszubi zamieszkują przede wszystkim tereny Pomorza Gdańskiego. Spójrz na mapę, czy widzisz gdzie znajduje się ten region?

Rys. za: Joanna PLIT, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, Polska
REGIONALIZACJA WSPÓŁCZESNYCH KRAJOBRAZÓW HISTORYCZNO?KULTUROWYCH POLSKI

 

Bardzo dobrze! A czy wiesz jak nazywamy obszar, na którym mieszkają Kaszubi? To... (jeśli nie możesz odgadnąć - kliknij dwa razy w wybrane, pole a odsłoni się litera)

Punkty:  

 

Powrót

 

14%  

Następne

 
 

Lista lekcji