Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

Kim są Kaszubi?

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami:

W Muzeum Kaszubskim w   gromadzone są przedmioty związane z historią i kulturą  . Kaszubi mieszkają dziś przede wszystkim na historycznych terenach Pomorza  . Wywodzą się z pomorskich plemion słowiańskich, które w średniowieczu zamieszkiwały wybrzeże  . Posługują się odrębnym językiem, przypominającym przede wszystkim  , ale także niemiecki oraz dwa wymarłe dziś języki:   i pruski. Tradycyjna   kaszubska jest niezwykle interesująca. Dowiesz się o niej więcej już za chwilę.

połabski

Kaszubów

polski

Gdańskiego

Bałtyku

Kartuzach

kultura

 

Powrót

 

10%  

Następne

 
 

Lista lekcji