Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

A jakie są pozostałe kaszubskie symbole?
Herbem Kaszub jest czarny gryf na złotym polu. Która ilustracja przedstawia właściwy herb?

HERB KASZUB

 

Powrót

 

24%  

Następne

 
 

Lista lekcji