Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski

Przeczytaj tekst o literaturze kaszubskiej. Czy wszystko jest w z nim w porządku? Popraw błędy tak, by odczytać rozrzucone słowa. UWAGA! Słowa należy wpisywać WIELKIMI LITERAMI.

Kolejnym twórcą, który tworzył w języku kaszubskim był NIMROHIE DOWSKIDER . Urodził się on w 1852, a zmarł w 1902 roku. Jego najważniejszym dziełem jest poemat "O Panu Czorlińścim co do Pucka po sece jachoł". To z tego tekstu pochodzą słowa "Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski" (Nie ma Kaszëb bez Polonii, a bez Kaszëb Polści) oraz SZRAM SZUBSKIKA . W dziele tym, opublikowanym podczas zaborów, autor bardzo podkreślał znaczenie silnych związków Kaszub z Polską. 


Innym ważnym tekstem kaszubskim jest powieść CIEŻY I DYPRZYGO SAREMU 1938 roku. Jej autor, DERALEKSAN KOWMAJSKI żył w latach 1876-1938. Chociaż z zawodu był lekarzem, to swoje życie poświęcił pracy nad badaniem i popularyzacją kultury kaszubskiej. Jego powieść jest dziś uznawana za najwybitniejsze dzieło literatury kaszubskiej.
 

 

Powrót

 

62%  

Następne

 
 

Lista lekcji