Jak budowano w średniowieczu?
Z wizytą
w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie


Fot. Andrzej5006, Kolegiata w Tumie CC-BY SA 3.0

Czy po obejrzeniu filmu potrafisz już rozpoznać romańskie zabytki? Oceń, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.

PrawdaFałszPytanie
Romańskie budowle wznoszono w Polsce między V a X wiekiem.
Obiekty romańskie powstawały w Polsce między XI a XII wiekiem.
Architektura romańska wyróżnia się prostotą formy - budynki wydają się złożone z podstawowych brył geometrycznych.
Romańskie kościoły łatwo rozpoznać - mają bardzo skomplikowane, niegeometryczne formy.
Kolejną ważną cechą charakterystyczną jest grubość murów: są to masywne, kamienne ściany, przeprute tylko niewielkimi oknami.
Romańskie budynki wznoszono z betonu, a ich ściany zdobiono ogromnymi oknami.
Warto zwrócić uwagę na wykończenia okien i portali - charakterystyczną cechą stylu romańskiego jest wykorzystanie w tym miejscu łuków ostrych.
Warto zwrócić uwagę na wykończenia okien i portali - charakterystyczną cechą stylu romańskiego jest wykorzystanie w tym miejscu łuków pełnych (półkolistych).

 

SŁOWNICZEK

ARCHIWOLTA STYL ROMAŃSKI (ROMANIZM) PORTAL ARCHEOLOGIA TYMPANON SAKRALNY STYL GOTYCKI (GOTYK)

Powrót

 

59%  

Następne

 
 

Lista lekcji